Autor: Janusz Łomotowski

Liczba artykułów: 5
Badania zawiesin występujących w wodach powierzchniowych z wykorzystaniem granulometru laserowego Nr 11/2006 Str. 26
Metodyka analizy danych pochodzących z monitoringu systemów wodociągowych i kanalizacyjnych Nr 03/2010 Str. 16
» Zobacz streszczenie
Nowy sposób monitorowania ilości ścieków dopływających do oczyszczalni Nr 05/2012 Str. 
Wybrane metody wykorzystywane do diagnozowania wycieków wody z sieci wodociągowej Nr 06/LXXXIX/2015(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Prognozowanie zapotrzebowania na wodę z wykorzystaniem uczenia maszynowego Nr 10/92/2018(październik) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.