Autor: Jan Pawełek

Liczba artykułów: 8
Analiza uszkodzeń przewodów rozdzielczych w dużym systemie wodociągowym. Nr 2/2001 Str. 49
Dynamika ładunków związków azotu i fosforu wnoszonych przez Rabę do Zbiornika Dobczyckiego w latach hydrologicznych 2003-2005 Nr 11/2006 Str. 32
Charakterystyka zużycia wody w domu jednorodzinnymw dziesięcioletnim okresie badań Nr 09/2008 Str. 22
Charakterystyka zdarzeń podwyższonych mętności wody w małych potokach górskich Nr 09/2008 Str. 25
Występowanie i zwalczanie bakterii Legionella w instalacjach ciepłej wody użytkowej Nr 12/2009 Str. 8
Zabezpieczenie rzecznych ujęć wodociągowych zbiornikami zapasowymi Nr 10/2011 Str. 
Zaopatrzenie w wodę budynków wielorodzinnych a straty wody Nr 10/2011 Str. 
Efektywność usuwania wybranych leków na przykładzie instalacji ozonowania oczyszczanych ścieków komunalnych w Jaworznie – badania w skali pilotowej Nr 7-8/95/2021(lipiec-sierpień) Str. 
» Zobacz streszczenie


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.