Autor: Izabela Zimoch

Liczba artykułów: 11
Ocena stanu eutrofizacji zbiornika Kozłowa Góra Nr 10/2003 Str. 373
Analiza niezawodnościowa jako narzędzie optymalizacji warunków techniczno-technologicznego funkcjonowania stacji uzdatniania wody Nr 11/2006 Str. 75
Analiza zmian jakości wody jako element zarządzania procesem monitoringu PsDyW Nr 11/2006 Str. 78
Analiza niezawodności w procesie monitoringu sieci wodociągowej Nr 09/2008 Str. 35
Analiza układu technicznego ujęcia Raba w funkcji niezawodności eksploatacji Nr 09/2008 Str. 38
Symulacyjne modele jakościowe w procedurach bezpieczeństwa eksploatacji systemów wodociągowych Nr 10/2012 Str. 470
» Zobacz streszczenie
Ocena ryzyka zdrowotnego w efekcie zmian stabilności mikrobiologicznej wody w systemie dystrybucji Nr 01/LXXXIX/2015(styczeń) Str. 
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie interpolacji przestrzennych, jako jednej z metod geograficznych systemów informacyjnych wyznaczania lokalizacji punktów kontroli jakości wody w systemach wodociągowych Nr 06/LXXXIX/2015(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Analiza przestrzenna utraty bezpieczeństwa dostaw wody jako element procedur zarządzania ryzykiem Nr 04/91/2017(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Wykorzystanie drzewa niezdatności w ocenie zagrożeń pochodzenia rolniczego na jakość zasobów wód podziemnych Nr 04/91/2017(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Koncepcja zarządzania bezpieczeństwem dostaw wody w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów SA w Katowicach z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych Nr 03/92/2018(marzec) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.