Autor: Grzegorz Kaczor

Liczba artykułów: 14
Ładunki związków biogennych w ściekach odprowadzanych z przydomowych oczyszczalni jako zagrożenie jakości wód powierzchniowych Nr 11/2006 Str. 21
Charakterystyka zużycia wody w domu jednorodzinnymw dziesięcioletnim okresie badań Nr 09/2008 Str. 22
Analiza uszkodzeń kanałów sanitarnych z różnych materiałów Nr 09/2009 Str. 28
Zmienność temperatury ścieków w otwartym bioreaktorze przepływowym Nr 05/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Wybrane cechy jakościowe ścieków odprowadzanych z osiedli domów jednorodzinnych w Krakowie Nr 10/2011 Str. 
Przebieg wybranych epizodów opadowych na obszarze aglomeracji krakowskiej w aspekcie modelowania sieci kanalizacji deszczowej Nr 10/2011 Str. 
Zastosowanie metody Weibulla do analizy niezawodności działania przydomowej oczyszczalni ścieków Nr 02/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Wstępne badania nad wpływem wód przypadkowych na aktywność osadu czynnego oraz podatność ścieków na biodegradację Nr 02/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Podatność na biodegradację ścieków pochodzących z budynków użyteczności publicznej. Nr 08/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Zakres oraz zmienność temperatury ścieków w bioreaktorze sekwencyjnym Nr 08/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Wpływ wód przypadkowych na jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika podczas pogody mokrej Nr 08/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie metody minimum nocnego do oszacowania natężenia dopływu wód infiltracyjnych do kanalizacji sanitarnej podczas pogody suchej Nr 10/2012 Str. 432
» Zobacz streszczenie
Koszty ogrzewania budynku jednorodzinnego gazem ziemnym Nr 02/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Analiza przyczyn nieuzasadnionego wzrostu natężenia przepływu ścieków Nr 04/91/2017(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.