Autor: Grażyna Sakson

Liczba artykułów: 11
Systemy wykorzystywania wody deszczowej i ich wpływ na funkcjonowanie kanalizacji miejskiej Nr 9/2004 Str. 298
» Zobacz streszczenie
Efekt zastosowania obiektów retencji na rzeczywistej zlewni miejskiej kanalizacji ogólnospławnej Nr 02/2007 Str. 10
» Zobacz streszczenie
Modelowanie spływu ścieków opadowych ze zlewni miejskiej przy wykorzystaniu programu SWMM. Cz.I. Kalibracja modelu. Nr 11/2010 Str. 
» Zobacz streszczenie
Modelowanie spływu ścieków opadowych ze zlewni miejskiej przy wykorzystaniu programu SWMM. Cz.II. Weryfikacja modelu Nr 09/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Metale ciężkie w ściekach opadowych odprowadzanych ze zlewni miejskiej jako kryterium możliwości ich zagospodarowania Nr 03/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Wpływ zastosowania obiektów LID na funkcjonowanie miejskich systemów kanalizacyjnych Nr 06/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Modelowanie spłukiwania zanieczyszczeń stałych ze zlewni miejskich przy wykorzystaniu programu EPA SWMM. Cz.I.Charakterystyka modelu Nr 07/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Modelowanie spłukiwania zanieczyszczeń stałych ze zlewni miejskich przy wykorzystaniu programu EPA SWMM. Cz. II. Kalibracja i weryfikacja modelu Nr 02/LXXXVIII/2014(luty) Str. 
» Zobacz streszczenie
Modelowanie systemu odwodnienia miasta z uwzględnieniem obiektów lid na przykładzie dachów zielonych Nr 03/LXXXVIII/2014(marzec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Problemy monitoringu i modelowania systemów kanalizacyjnych na przykładzie Łodzi Nr 01/90/2016(styczeń) Str. 
» Zobacz streszczenie
Wpływ zmian charakteru opadów i wzrostu uszczelnienia zlewni na funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego Nr 11/91/2017(listopad) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.