Autor: Ewa Burszta-Adamiak

Liczba artykułów: 10
Badania zawiesin występujących w wodach powierzchniowych z wykorzystaniem granulometru laserowego Nr 11/2006 Str. 26
Ocena zjawiska kolmatacji w urządzeniach do sztucznej infiltracji wód opadowych Nr 7-8/2007 Str. 42
Eksploatacja urządzeń do infiltracji wód opadowych Nr 03/2008 Str. 
» Zobacz streszczenie
Opłaty za wody opadowe-doświadczenia polskie i zagraniczne Nr 03/2009 Str. 
Wpływ czynników naturalnych na pracę urządzeń do infiltracji wód opadowych Nr 12/2009 Str. 16
Retencja wód opadowych na dachach zielonych w warunkach wrocławskich Nr 03/2010 Str. 21
» Zobacz streszczenie
Ocena wielkości indywidualnych śladów wodnych mieszkańców miasta Nr 10/90/2016(październik) Str. 
» Zobacz streszczenie
Ocena wpływu wysokości ciśnienia na wielkość awarii sieci wodociągowej z wykorzystaniem modelowania hydraulicznego Nr 05/91/2017(maj) Str. 
» Zobacz streszczenie
Modelowanie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem systemów bioretencji Nr 07/92/2018(lipiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Analiza mocy hydraulicznej strumienia wody w detekcji stanów pracy sieci wodociągowej Nr 08/93/2019(sierpień) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.