Autor: Andrzej Kolonko

Liczba artykułów: 21
Renowacja sieci kanalizacyjnych rękawami GFK utwardzanymi promieniowaniem UV Nr 5/2000 Str. 177
Naprawa żelbetonowego kolektora Kanalizacyjnego w trudnych warunkach lokalnych Nr 6/2000 Str. 230
Strukturalne aspekty jakości i trwałości powłok kompozytowych zastosowanych do rehabilitacji technicznej przewodów kanalizacyjnych Nr 7/2000 Str. 276
Doświadczenia z renowacji rurociągów stalowych i żeliwnych metodą cementacji. Nr 7/2001 Str. 242
Historia rozwoju wodociągów i kanalizacji od starożytności do końca XIX w. Nr 8/2002 Str. 278
» Zobacz streszczenie
Prowadzenie kabli telekomunikacyjnych w przewodach kanalizacyjnych Nr 11/2002 Str. 407
» Zobacz streszczenie
Analiza statystyczno-wytrzymałościowa linerów typu close-fit w kanałach wyposażonych w kable telekomunikacyjne Nr 4/2003 Str. 138
» Zobacz streszczenie
Polskie doświadczenia w renowacji przewodów kanalizacyjnych rękawami IPP Nr 7-8/2004 Str. 242
Rury i elementy z topionego bazaltu w zastosowaniu do budowy i renowacji przewodów kanalizacyjnych Nr 6/2005 Str. 14
» Zobacz streszczenie
Historia rozwoju technik optycznych inspekcji przewodów kanalizacyjnych Nr 12/2006 Str. 19
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie wytycznych WRc w projektowaniu paneli do renowacji Nr 06/2007 Str. 24
» Zobacz streszczenie
Badania i odbiory techniczne rękawów CIPP a ich trwałość Nr 06/2008 Str. 
» Zobacz streszczenie
Efektywność techniczna, ekonomiczna i ekologiczna technologii bezwykopowych Nr 09/2010 Str. 
» Zobacz streszczenie
Uwagi o wykładzinach CIPP. Nr 02/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie przeciskowych rur bazaltowych do budowy sieci kanalizacyjnych Nr 07/2012 Str. 
» Zobacz streszczenie
Problem styrenu w żywicach stosowanych w rękawach CIPP Nr 01/LXXXVIII/2014(styczeń) Str. 
» Zobacz streszczenie
Trwałość rur z żeliwa sferoidalnego Nr 04/LXXXIX/2015(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie
IHC - elektrooporowy system utwardzania rękawów kompozytowych Nr 09/90/2016(wrzesień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Rozwój bezwykopowych metod renowacji przewodów wodociągowych Nr 01/93/2019(styczeń) Str. 
» Zobacz streszczenie
Renowacja zbiorników i innych kubaturowych obiektów gospodarki wodno-ściekowej wykładzinami z topionego bazaltu Nr 09/93/2019(wrzesień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Możliwości poprawy rozkładów obciążeń działających na rurociągi układane w wykopach Nr 11/95/2021(listopad) Str. 
» Zobacz streszczenie


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.