Autor: Andrzej Barczyński

Liczba artykułów: 20
Nowoczesne urządzenia energetyczne do produkcji energii elektrycznej i ciepła zasilane gazem ziemnym Nr 4/2000 Str. 152
Bezpieczeństwo energetyczne przesyłowego i dystrybucyjnego systemu gazowniczego w świetle dyrektyw europejskich i prawa energetycznego Nr 7-8/2005 Str. 2
» Zobacz streszczenie
Zasadność wyodrębnienia prawa gazowego. Nr 01/2009 Str. 2
» Zobacz streszczenie
Układy pomiarowe w systemie transportu gazu Nr 05/2009 Str. 2
» Zobacz streszczenie
Możliwości zwiększenia zakresowości (dokładności) układu pomiarowego na stacjach red.-pom. w/c Nr 06/2009 Str. 8
» Zobacz streszczenie
Strefy zagrożenia wybuchem Nr 2/2010 Str. 2
» Zobacz streszczenie
Nowa technologia budowy przyłączy gazowych z polietylenu bez podłoża piaskowego Nr 10/2010 Str. 
» Zobacz streszczenie
Budowa gazociągów pod przeszkodami terenowymi metodą wiercenia kierunkowego Nr 11/2010 Str. 
» Zobacz streszczenie
Wymagania jakości połączeń doczołowych rur PE za pomocą pomiarów geometrycznych wypływki Nr 12/2010 Str. 
» Zobacz streszczenie
Strefy kontrolowania gazociągu wybudowanego technologią wiercenia kierunkowego pod terenem leśnym. Nr 02/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę stacji gazowych zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA Nr 03/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Wpływ czynników prawnych i ekonomicznych na rozwój sieci gazowej dystrybucyjnej w gminach Nr 06/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Zasadność montowania układów zabezpieczających punkty wyjścia z systemu przesyłowego w świetle Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Nr 09/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Ocena możliwości powstania atmosfery wybuchowej w pomieszczeniach ,w których zamontowane są urządzenia energetyczne zasilane gazem ziemnym Nr 07/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Zasadność poddania gazociągów przesyłowych i technologicznych dozorowi technicznemu Nr 07/LXXXIX/2015(lipiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Aspekty techniczne i prawno-ekonomiczne dot. Stref kontrolowanych dla gazociągów Nr 08/90/2016(sierpień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Wykorzystanie wykresów entalpia – entropia do obliczeń inżynierskich w gazownictwie Nr 09/93/2019(wrzesień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Katastrofy budowlane na gazociągach i instalacjach gazowych w świetle obowiązujących przepisów Nr 02/94/2020(luty) Str. 
» Zobacz streszczenie
Wyznaczanie czasu napełniania/opróżniania gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia Nr 6/95/2021(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Nawanianie gazu – aspekty prawne oraz techniczno-eksploatacyjne Nr 7-8/95/2021(lipiec-sierpień) Str. 
» Zobacz streszczenie


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.