Numer czasopisma: 01/96/2022(styczeń)

Koszty eksploatacji gazowych sieci przesyłowych » Zobacz streszczenie Andrzej J. Osiadacz
Przegląd prac badawczych dotyczących procesu zatłaczania wodoru do istniejących systemów gazowniczych » Zobacz streszczenie Maciej Chaczykowski
Analiza możliwości zastosowania metody rękawa CIPP oraz technologii nawojowej do renowacji fragmentu kanalizacji deszczowej » Zobacz streszczenie Adrianna Gawrylak
Beata Kowalska
Zasady zarządzania ryzykiem w systemach zaopatrzenia w wodę wynikające z nowej dyrektywy wody do picia 2020/2184 » Zobacz streszczenie Izabela Zimoch
Rozwiązania technologiczne wychwytu, transportu i składowania CO2 ze źródeł opartych o paliwa kopalne » Zobacz streszczenie Niccolo Isoli
Rola rynku bilansującego w handlu energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych pogodowzależnych CZ I. Podstawy działania RYNKU BILANSUJĄCGO » Zobacz streszczenie Andrzej J. Osiadacz
Monika Zuba


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.