Numer czasopisma: 11/95/2021(listopad)

Przyjęcie skroplonego gazu do zbiorników procesowych na stacji regazyfikacji LNG » Zobacz streszczenie Andrzej Żero
Jan Snarski
Możliwości poprawy rozkładów obciążeń działających na rurociągi układane w wykopach » Zobacz streszczenie Andrzej Kolonko
Analiza efektywności wytwarzania biogazu otrzymanego przy wykorzystaniu osadów ściekowych na przykładzie oczyszczalni ścieków w Siedlcach » Zobacz streszczenie Ewa Sadowska
Power-to-Gas świętym graalem racjonalnej transformacji energetycznej w Polsce » Zobacz streszczenie Szymon Kowalski
Poprawa parametrów energetycznych budynku jednorodzinnego – alternatywne sposoby zaopatrzenia w energię » Zobacz streszczenie Alicja Ewa Urbanowicz
Natalia Mysiakowska
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna pt. „ZAOPATRZENIE W WODĘ I USUWANIE ŚCIEKÓW projektowanie, budowa, eksploatacja, monitoring” » Zobacz streszczenie


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.