Numer czasopisma: 10/95/2021(październik)

Metoda upraszczania struktur sieci gazowych » Zobacz streszczenie Andrzej J. Osiadacz
Krzysztof Strzałkowski
Łukasz Kotyński
Wzorcowanie gazomierzy gazem ziemnym przy wysokim ciśnieniu » Zobacz streszczenie Daniel Wysokiński
Dorota Maziarz
Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
How Advanced Analyser Technology Improves Natural Gas Composition and Sulphur Content Evaluation
Inteligentny System Zarządzania Siecią Wodociągową w Żywcu » Zobacz streszczenie Dariusz Kowalski
Paweł Suchorab
Wojciech Kasino
Koncepcja modernizacji i rozbudowy reaktorów biologicznych na oczyszczalni ścieków dla Grodziska Mazowieckiego » Zobacz streszczenie Danuta Duda-Nowicka
Katarzyna Umiejewska
Maciej Mański
Urbano – modelowanie sieci w standardzie BIM » Zobacz streszczenie Joanna Karczewska
Biogazownie rolnicze w kontekście uciążliwości zapachowej » Zobacz streszczenie Marta Wiśniewska
ZIELONY LAUR – XV Edycja » Zobacz streszczenie
Z kart historii: Zarys początkowego działania organu Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych – czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Recenzja: Wybrane technologie wody, ścieków, osadów ściekowych. Przykłady zastosowań Europejskiego Centrum Ekologicznego – Marek Gromiec


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.