Numer czasopisma: 6/95/2021(czerwiec)

Wyznaczanie czasu napełniania/opróżniania gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia » Zobacz streszczenie Andrzej Barczyński
Paweł Barczyński
Charakterystyka hydrauliczna instalacyjnego przewodu polipropylenowego z wielokrotnymi połączeniami mufowymi » Zobacz streszczenie Anna Musz-Pomorska
Dorota Mazur
Marcin K. Widomski
Jakość i parametry technologiczne osadu czynnego w aspekcie prawidłowego funkcjonowania biologicznego oczyszczania ścieków » Zobacz streszczenie Joanna Czarnota
Rebeka Pajura
Proces usuwania i zagospodarowania CO2 z gazów spalinowych w reaktorze glonowym z pożywką w postaci ścieków » Zobacz streszczenie Hubert Kowalski
Mirosław Krzemieniewski
Ocena techniczno-ekonomiczna wykorzystania OZE na stacjach redukcyjno-pomiarowych gazu I stopnia » Zobacz streszczenie Małgorzata Kwestarz
Marcin Kapel


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.