Numer czasopisma: 3/95/2021(marzec)

Szanowni Czytelnicy,

 
W marcowym numerze czasopisma zamieszczamy cztery artykuły, trzy tematycznie związane z gazownictwem i jeden stanowiący pierwszą część dwuczęściowego przeglądu historycznego doniesień o próbach rozwiązywania problemu tworzenia się biofilmów w sieciach dystrybucji wody. W pierwszym z artykułów przeanalizowano wpływ stosowanej metody uśredniania arytmetycznego wartości ciepła spalania w okresie rozliczeniowym, na błędy w przeliczaniu zużyciu paliwa gazowego do celów grzewczych w gospodarstwach domowych. Wykazano poprawność uzyskiwanych opisaną metodą wyników zużycia gazu, i tym samym potwierdzono zasadność jej stosowania. Autorzy kolejnego artykułu dokonali przeglądu dostępnych języków programowania wykorzystywanych do prognozowania zużycia gazu ziemnego. W każdym przypadku wskazano zalety i wady poszczególnych narzędzi informatycznych, uwzględniając takie kryteria jak: dostępność oprogramowania, łatwość uczenia się czy możliwość aplikacji. Podjęto także próbę zastosowania analizowanych w artykule programów do zaprognozowania zużycia gazu ziemnego. Trzecia publikacja, pozostająca w tematycznym obszarze gazownictwa, przedstawia stworzony przez jej Autorów innowacyjny układ do separacji oleju i wody z mieszanin aerozolowych gaz-olej, gaz-woda z gazu kopalnianego, gdzie do wstępnego oczyszczania gazu kopalnianego zastosowano specjalnie zaprojektowaną rurkę wirową vortex, zasilaną sprężonym gazem kopalnianym, sprężanym sprężarką łopatkową. Ostatni artykuł publikowany w bieżącym numerze czasopisma jest próbą przedstawienia, z historycznego punktu widzenia, przyczyn tworzenia się biofilmów w sieciach wodociągowych i wynikających z tego konsekwencji dla jakości wody.

 
                                                                       Zbigniew Heidrich
                                                                       Redaktor Naczelny
Przeliczanie zużycia gazu ziemnego na jednostki energii dla gospodarstw domowych » Zobacz streszczenie Michał Pomorski
Przegląd dostępnych narzędzi informatycznych wykorzystywanych do prognozowania zapotrzebowania na zużycie gazu ziemnego » Zobacz streszczenie Paweł Zarodkiewicz
Tomasz Chrulski
Zastosowanie rurki wirowej vortex do seperacji oleju i wody z mieszanin aerozolowych: gaz-olej, gaz-woda z gazu kopalnianego » Zobacz streszczenie Dominika Sopa
Jan Sopa
Marek Rudkowski
Zbigniew Tałach
Biofilmy w systemach dystrybucji wody – przegląd historyczny, przyczyny i konsekwencje Cz. I. Krótka historia o wodzie bezpiecznej » Zobacz streszczenie Dorota Kręgiel
X edycja Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji
Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 01/2021 r.
100 lat czasopisma – W służbie gazownictwa


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.