Numer czasopisma: 06/94/2020(czerwiec)

Szanowni Czytelnicy

 
W czerwcowym numerze czasopisma publikujemy cztery artykuły o zróżnicowanej, ale jak zawsze aktualnej tematyce, pozostającej w obszarze inżynierii środowiska. Ponadto zamieszczamy sprawozdanie z działalności Sekcji Ekonomiki Ochrony Wód Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Pierwszy z artykułów, bogato ilustrowany zdjęciami, poglądowymi schematami i inżynierskimi rysunkami, dotyczy metod monitorowania oraz zabezpieczania sieci gazowniczych na terenie Górnego Śląska przed skutkami podziemnej eksploatacji górniczej. Autor drugiego artykułu, nawiązując do postępujących niekorzystnych zmian klimatycznych i konieczności dalszej implementacji gospodarki cyrkulacyjnej, wskazuje na wzrost w niedalekiej przyszłości roli odnowy wody ze ścieków, także w warunkach krajowych i wykorzystania jej przede wszystkim do nawodnień rolniczych. W opracowaniu zwięźle przedstawiono związane z tym zagadnieniem aspekty prawne, przyjmowane standardy bezpieczeństwa i dostępne technologie. W kolejnym artykule przedstawiono niedostrzegany dotychczas problem pylenia filtrów z węglem aktywnym, w szczególności możliwości wtórnego zanieczyszczenia biologicznego uzdatnianej wody w filtrach domowych. Ostatni z artykułów omawia uwarunkowania formalno-prawne w złożonym procesie inwestycyjnym biogazowi rolniczej.

 
                                                                                       Zbigniew Heidrich
                                                                                       Redaktor Naczelny
Wpływ eksploatacji górniczej na sieci gazowe » Zobacz streszczenie Andrzej Rudzki
Ewa Borycka
Paweł Gronek
Piotr Kalisz
Odnowa wody ze ścieków » Zobacz streszczenie Marek Gromiec
Pylenie domowych filtrów z węglem aktywnym » Zobacz streszczenie Anita Staroń
Jolanta Pulit
Marcin Banach
Michał Zielina
Wojciech Dąbrowski
Uwarunkowania formalno-prawne w procesie inwestycyjnym biogazowni rolniczej » Zobacz streszczenie Krystyna Lelicińska-Serafin
Małgorzata Teresa Szymańska
Działalność Sekcji Ekonomiki Ochrony Wód Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych » Zobacz streszczenie Rafał Miłaszewski


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.