Numer czasopisma: 12/93/2019(grudzień)

Szanowni Czytelnicy

 
W ostatnim z 2019 roku numerze czasopisma zamieszczono cztery artykuły dotyczące szeroko pojętej inżynierii środowiska. Bardzo interesujące treści zawarte zostały w artykule dotyczącym projektowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w środowisku CAD i BIM. W artykule przedstawiono ewolucję narzędzi projektowania poprzez projektowanie analogowe, programy należące do środowisk CAD i BIM. Autorzy dokonali analizy porównania narzędzi CAD i BIM pod kątem projektowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych przybliżając wady i zalety obu środowisk. Kolejny artykuł dotyczy bardzo istotnego zagadnienia jakim jest bezpieczeństwo jakościowe wody uzdatnionej podawanej do odbiorców. Przedstawione rozważania dotyczyły Zakładu Uzdatniania Wody w Starym Sączu należącym do Sądeckich Wodociągów, który jest jednym z elementów składowych infrastruktury krytycznej Sądecczyzny. Autorzy artykułu przedstawili ocenę skuteczności usuwania wybranych parametrów jakościowych wody na podstawie analizy próbek pobieranych w roku kalendarzowym. Analizie poddano kilkanaście wskaźników zanieczyszczeń o charakterze fizycznym, chemicznym i bakteriologicznym. Analizę oparto na obserwacjach i badaniach eksploatacyjnych, odniesionych do całego procesu uzdatniania wody. Kolejny artykuł dotyczy bardzo istotnego zagadnienia jakim jest zjawisko smogu w naszym kraju. Przedstawiono zagrożenia dla zdrowia człowieka, wynikające z niskiej emisji w sektorze komunalno-bytowym, a w szczególności związane z występowaniem zjawiska jakim jest smog, w którym występuje duża koncentracja pyłów PM10 i PM2,5. Autorzy przedstawili wstępną analizę możliwych działań w zakresie ograniczenia emisji poprzez zastosowanie różnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Jedne rozwiązania pozwalają zmniejszyć emisję a inne całkowicie ją wyeliminować. Ostatni z artykułów dotyczy bardzo istotnego zagadnienia jakim jest energochłonność oczyszczalni ścieków. Jest to praca stanowiąca kontynuację wcześniejszych badań przedstawionych już w czasopiśmie GWiTS. W tym, przypadku wykorzystano dane zebrane przez Izbę Gospodarczą „ Wodociągi Polskie” oraz wyniki rozważań przedstawionych w literaturze amerykańskiej. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Redakcja czasopisma składa najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności.

 
                                                                             Zbigniew Heidrich
                                                                             Redaktor Naczelny
Projektowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w środowisku CAD i BIM » Zobacz streszczenie Jarosław Chudzicki
Karolina Wontorska
Analiza bezpieczeństwa jakosciowego wody uzdatnionej w ZUW w Starym Sączu » Zobacz streszczenie Iwona Wiewiórska
Izabela Głaz
Józef Ciuła
Zjawisko smogu w Polsce i możliwości jego ograniczania » Zobacz streszczenie Tadeusz Dziok
Zbigniew Tałach
Kontynuacja badań dotyczących energochłonności miejskich oczyszczalni ścieków » Zobacz streszczenie Adam Gołębiewski
Jakub Wróblewski
Zbigniew Heidrich


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.