Numer czasopisma: 12/91/2017(grudzień)

Szanowni Czytelnicy

W przekazywanym Państwu kolejnym numerze czasopisma zamieszczony jest jeden artykuł z dziedziny gazownictwa oraz pięć artykułów związanych z szeroko pojętą inżynierią środo-wiska. 
Artykuł dotyczący gazownictwa związany jest z analizą statystyczną wyników badań dokładności pomiarów membranowych liczników gazu czyli gazomierzy miechowych. Analizę przeprowadzono po ustalonym na Ukrainie okresie sześciu lat ich pracy. Autorzy artykułu zwrócili uwagę, że do poprawy wiarygodności dostaw gazu ziemnego niezbędna jest okresowa kontrola błędów pomiarowych gazomierzy. Przeprowadzona analiza wykazała, że konieczne jest wprowadzenie nowej procedury metrologicznej.
W artykule poświęconym metodzie oceny ryzyka eksploatacji sieci wodociągowej przedstawiono nie tylko metody analizy ale również pełną ocenę ryzyka. W oparciu o dane z ewidencji awarii przeprowadzono wstępną ocenę ryzyka, na podstawie której wykazano co daje analiza ryzyka w eksploatacji sieci wodociągowych. 
Interesujące treści zawarte są w artykule prezentującym zastosowanie metody analizy sensorycznej w ocenie jakości wody, na przykładzie wody wodociągowej dostarczanej mieszkańcom Krakowa. Do badań sensorycznych wykorzystano próby wody pobranej z czterech krakowskich zakładów uzdatniania wody i odpowiadających im punktów w sieci wodociągowej. W ocenie organoleptycznej wody przeznaczonej do spożycia dokonano porównania z wodą butelkowaną. Autorzy podsumowując stwierdzili, że konsumenci nie są w stanie odróżnić tzw. wody kranowej od butelkowanej, gdyż obie wody spełniają wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Artykuł, z którego treścią należy się koniecznie zapoznać dotyczy technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego, która to stanowi innowacyjne rozwiązanie dla kompaktowych oczyszczalni ścieków. Autorka zaprezentowała krótki przegląd informacji o pierwszych instalacjach w skali laboratoryjnej, pilotowej, demonstracyjnej i technicznej.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, w imieniu swoim oraz Redakcji Czasopisma składam Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności oraz sukcesów zawodowych.

     Zbigniew Heidrich
             Redaktor Naczelny

Statystyka błędów pomiarowych gazomierzy miechowych po znormalizowanym okresie ich pracy » Zobacz streszczenie Orest Serediuk
Zygmunt Lech Warsza
Metoda oceny ryzyka eksploatacji sieci wodociągowej » Zobacz streszczenie Małgorzata Kwestarz
Zastosowanie mikroskopii elektronowej do badania zewnętrznych powłok ochronnych rur z żeliwa sferoidalnego » Zobacz streszczenie Anna Wassilkowska
Wojciech Dąbrowski
Rozwój technologii tlenowego granulowanego osadu » Zobacz streszczenie Beata Kończak
Intoksykacja środowiska przyrodniczego w sąsiedztwie punktowego źródła emisji miedzi na przykładzie Huty Miasteczko Śląskie » Zobacz streszczenie Jerzy Kwapuliński
Jolanta Kowol
Krzysztof Mitko
Małgorzata Bebek
Marek Stempin
Robert Rochel
Hydrauliczne warunki pracy sekwencyjnego reaktora porcjowego » Zobacz streszczenie Adam Masłoń

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.