SimNet TSGas - pakiet oprogramowania do symulacji dynamicznej sieci gazowych
Andrzej J. Osiadacz
Łukasz Kotyński
Maciej Chaczykowski
  
Słowa kluczowe: Sieci gazowe, Symulacja sieci, Modelowanie hydrauliczne, Zarządzanie sieciami, Prowadzenie ruchu sieci

 
Streszczenie
W artykule opisano podstawową funkcjonalność oprogramowania do dynamicznej symulacji sieci gazowych. Przedstawiono
modele matematyczne elementów sieci, architekturę specjalizowanego edytora bazy danych symulatora, w tym edytora
scenariuszy symulacji dynamicznej oraz edytora wykresów. Sporo uwagi poświęcono algorytmowi symulacji, bazującemu na
koncepcji tzw. uogólnionego węźle i pozwalającemu w efektywny sposób rozwiązywać problemy symulacji sieci w stanach
nieustalonych.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.