Stacjonarny system zdalnego odczytu wodomierzy w technologii WIZE 169 MHz
Andrzej Jemielity
Andrzej Żak
Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Jacek Rogiński
Jakub Bobrowski
Rafał Maliszewski
  
Słowa kluczowe: 169 MHz, wodomierze, smart cities, odczyt stacjonarny, pilotaż

 
Streszczenie
W artykule przedstawiono omówienie aktualnych trendów zdalnego odczytu wodomierzy, jako ważnego elementu tzw. inteligentnych
miast. Szczególną uwagę poświęcono technologii WIZE 169 MHz. Zaprezentowano także wstępne wyniki badań
skuteczności działania systemu zdalnego odczytu wodomierzy bazującego na tej technologii. Badania przeprowadzono wykorzystując
pilotażowe wdrożenie tego systemu w Augustowie i okolicach, zrealizowane w październiku 2020 r. przez firmę
AquaRD. Pilotażem objęto 73 wodomierze przesyłające dane do pojedynczego koncentratora oddalonego maksymalnie o 7,5
km. Celem tego wdrożenia było praktyczne sprawdzenie dojrzałości zastosowanej technologii WIZE 169 MHz do wdrożeń
komercyjnych. W ramach pilotażu badano możliwości tej technologii zarówno w kontekście efektywności odczytu (odczyt z
trudnych lokalizacji np. oddalonych czy okresowo zalewanych studzienek, a także miejsc bez sygnału telefonii komórkowej),
a także wykorzystania powstałego narzędzia informatycznego integrującego proces odczytu i zarządzania wodomierzami.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.