Farmy wiatrowe na horyzoncie – zarys morskiej energetyki wiatrowej
Hubert Orysiak
Małgorzata Kwestarz
  
Słowa kluczowe: morska farma wiatrowa, elektrownia wiatrowa offshore, typy fundamentów elektrowni wiatrowej morskiej
Streszczenie
W artykule przedstawiono zarys technologii morskiej energetyki wiatrowej. Scharakteryzowano podstawowe elementy
konstrukcyjne. Zaprezentowano dane ekonomiczne charakteryzujące koszty inwestycyjne i eksploatacyjne typowej farmy
wiatrowej typu offshore
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.