Nawanianie gazu – aspekty prawne oraz techniczno-eksploatacyjne
Andrzej Barczyński
Paweł Barczyński
  
Słowa kluczowe: Nawanianie gazu, odorant, gaz ziemny

 
Streszczenie
W artykule podano obowiązujące akty normatywne dotyczące nawaniania gazu, określając odpowiedzialność operatorów
systemu gazowniczego za proces odoryzacji oraz warunki, kiedy gaz powinien być nawoniony. Przedstawiono wymagania
stawiane środkom nawaniającym, oraz czynniki wpływające na stopień nawonienia paliwa gazowego w sieci gazowej. Podano
zalecenia dla operatora sieci dystrybucyjnej, dotyczące minimalnego stężenia środka nawaniającego, w zależności od
rodzaju gazu ziemnego oraz doboru miejsca pomiaru odoranta, aby pomiar był wiarygodny.
Wnioski powinny być przydatne dla projektantów i użytkowników instalacji do nawaniania gazu.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.