Systemy Ciepłownicze i Gazownicze – nowa specjalność na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska w Politechnice Warszawskiej
Maciej Chaczykowski
  
Słowa kluczowe: ciepłownictwo, gazownictwo, systemy multienergetyczne, inżynieria systemów, Politechnika Warszawska,
oferta nowych studiów magisterskich
 
Streszczenie
W świetle opublikowanego pod koniec 2019 r. planu działań na rzecz zrównoważonej gospodarki UE, znanego pod nazwą
strategii „Europejskiego Zielonego Ładu”, przewidujemy w najbliższych latach znaczące zmiany zachodzące w infrastrukturze
energetycznej w Europie, w tym również w Polsce. Zmiany te powodują konieczność kompleksowego podejścia do
problemu zarządzania systemem energetycznym, w przeciwieństwie do dotychczas stosowanego, praktycznie wyłącznie
fragmentarycznego, zakładającego sektorowe spojrzenie na podsystemy ciepłowniczy i gazowniczy. Rosnąca złożoność
problemów projektowania i prowadzenia ruchu systemów multienergetycznych stanowi zasadniczą przesłankę utworzenia
nowej specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, realizowanych w Zakładzie
Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych na Politechnice Warszawskiej.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.