Wykorzystanie oprogramowania QGIS w analizie infiltracji sieci kanalizacyjnej w Grodzisku Mazowieckim
Agata Halikowska
Katarzyna Miszta-Kruk
Maciej Mański
  
Słowa kluczowe: infiltracja, system kanalizacyjny, mokra pora, sucha pora
 
Streszczenie
W niniejszym artykule przedstawiono analizę zjawiska infiltracji w Grodzisku Mazowieckim, do której wykorzystano GIS
istniejący w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. Badany obszar charakteryzuje się występowaniem zwierciadła wód podziemnych
na niewielkich głębokościach, niekiedy jest to nawet 0,6 m p.p.t. Przez to większość prac związanych z budową
sieci kanalizacyjnej wykonywana jest poprzez metodę odwadniania gruntów, stosując np.: metodę igłofiltrów. Przy takich
warunkach wodno-gruntowych, bardzo prawdopodobne jest występowanie zjawiska infiltracji. W artykule wykorzystano
dwie metody do oszacowania wielkości infiltracji. Pierwsza z nich opierała się na zbilansowaniu ilości wody pobranej z sieci,
z ilością ścieków odprowadzonych do systemu kanalizacji sanitarnej. Druga oparta na obserwacji wzrostu przepływu
ścieków w czasie przejścia z okresu suszy do okresu o obfitych opadach. Obie z tych metod wykazały, że zjawisko infiltracji
zachodzi oraz, że charakter dopływu infiltracyjnego różni się. Z przeprowadzonej analizy wynika, że procent infiltracji wynosi
od 2% do 55% w zależności od występujących warunków.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.