Propozycja wariantowych rozwiązań systemu kanalizacyjnego w gminie wiejskiej o rozproszonej zabudowie
Andrzej Witkowski
Zbigniew Heidrich
  

Słowa kluczowe: system kanalizacyjny, gmina wiejska, zabudowa rozproszona

 

 

Streszczenie

W artykule przedstawiono różne warianty rozwiązania systemu kanalizacyjnego na przykładzie jednej z krajowych gmin wiejskich, charakteryzującej się rozproszoną zabudową. Dokonano analizy techniczno-ekonomicznej proponowanych wariantów , z uwzględnieniem kosztów budowy i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów zużycia energii elektrycznej i transportu ścieków. Wskazano jak dokonać wyboru najkorzystniejszego rozwiązania.

 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.