Pandemia COVID-19 a występowanie bakterii Legionella sp. w systemach wody ciepłej – ocena ryzyka
Dorota Kręgiel
  

Słowa kluczowe: Legionella, sieć wodociągowa, zastoiny, pandemia COVID-19

 

 

Streszczenie

W czasie pandemii COVID-19 większość obiektów użyteczności publicznej została zamknięta. Sieć wodociągowa tych budynków nagle przestała być regularnie użytkowana. Sytuacja zrozumiała ze względów epidemiologicznych, stała się groźna ze względu na wzrost ryzyka bakteriologicznego podczas wychodzenia z fazy „lock down” do normalnego funkcjonowania i użytkowania. Artykuł stanowi przegląd wiedzy dotyczącej występowania pałeczek z rodzaju Legionella w systemach wody ciepłej oraz wskazuje na istotne problemy wzrostu niebezpieczeństwa spowodowanego rozwojem tych chorobotwórczych bakterii w przypadku zastoin w sieci wodociągowej.

 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.