Zagadnienia zatrucia tlenkiem węgla w krajowym budownictwie mieszkaniowym
Grzegorz Czerski
Zbigniew A. Tałach
  
Słowa kluczowe: tlenek węgla, zagrożenia, zatrucia, skutki
Streszczenie
W Polsce co roku dochodzi do licznych przypadków zatrucia tlenkiem węgla, popularnie zwanego czadem, w budownictwie
mieszkaniowym, które często kończą się tragicznie. Tlenek węgla powstaje w procesie niezupełnego spalania w urządzeniach
grzewczych, zarówno opalanych gazem jak i paliwami stałymi. Najczęściej do wypadków zatruć czadem dochodzi
w okresie jesienno-zimowym, w przypadku eksploatacji urządzeń grzewczych starszego typu i niewłaściwie działającej
wentylacji grawitacyjnej. W artykule dokonano również przeglądu urządzeń powszechnie stosowanych w polskim budownictwie
mieszkaniowym oraz przedstawiono wyniki badań Gazowych Grzejników Wody Przepływowej, które są często przyczyną
zatruć tlenkiem węgla.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.