Wpływ wybranych urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania na wymianę ciepła w koncentrycznych systemach kominowych
Grzegorz Czerski
  
Słowa kluczowe: urządzenia gazowe, system kominowy, efektywność energetyczna

 
Streszczenie
Działania UE zmierzają do zwiększania efektywności energetycznej, w tym również urządzeń gazowych. Jednym ze sposobów
poprawy sprawności urządzeń jest wykorzystanie wstępnego podgrzewania powietrza do spalania w koncentrycznych
systemach kominowych. Przewody powietrzno-spalinowe pełnią rolę wymiennika ciepła, w którym ma miejsce wymiana
ciepła między spalinami z urządzenia gazowego a powietrzem do spalania. W artykule omówiono wpływ wybranych
urządzeń gazowych na wymianę ciepła w koncentrycznych systemach kominowych, skutkującą poprawą sprawności tych
urządzeń. W tym celu opracowano numeryczny model CFD (Computational Fluid Dynamics) zbiorczego koncentrycznego
systemu kominowego, do którego podłączono wybrane urządzenia gazowe z zamknięta komora spalania, tj. gazowy podgrzewacz
wody, kocioł gazowy oraz kocioł kondensacyjny. Przy jego pomocy wykonano obliczenia symulacyjne dla różnych
temperatur spalin, charakterystycznych dla ww. urządzeń gazowych.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.