Benchmarking jako narzędzie wspierające nadzorowanie awaryjności sieci w firmie wodociągowo-kanalizacyjnej
Gabriela Piszczatowska
Iwona Kinga Piszczatowska
  
Słowa kluczowe: benchmarking, awarie, wskaźniki, zarządzanie siecią wociągowo-kanalizacyjną
Streszczenie
W artykule przedstawiono znaczenie zarządzania awariami liniowymi. Na przykładzie wyników z badań benchmarkingowych
firmy wodociągowo-kanalizacyjnej z roku 2010 i 2015 przeanalizowano zastosowania wybranych wskaźników jako
narzędzia wspierającego zarządzania siecią oraz ryzykiem w firmie. Wskaźniki uzyskane podczas porównywania firm pozwalają
wskazać lepsze i gorsze obszary funkcjonowania firmy oraz potencjały, gdzie możliwa i konieczna jest poprawa.
Uzyskana przy ich pomocy poprawa wyników może mieć przełożenie na lepsze funkcjonowanie i wizerunek firmy. Awaryjność
sieci powinna być stale monitorowana i analizowana ponieważ jest wyznacznikiem niezawodności eksploatowanej
infrastruktury.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.