Dobór pojemności zasobnika do ciepłej wody współpracującego z kompaktową pompą ciepła
Jacek Hendiger
Jarosław Chudzicki
Piotr Ziętek
  
Słowa kluczowe: podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, kompaktowa pompa ciepła

 
Streszczenie
W ostatnich latach w Polsce zaobserwować można rosnące zainteresowanie pompami ciepła. Szczególnie duży udział
w rynku mają pompy ciepła typu powietrze-woda do przygotowania c.w.u., wśród których znaczną część stanowią urządzenia
pobierające ciepło z powietrza usuwanego z pomieszczeń. Zaprezentowane w artykule rozważania dotyczące doboru
odpowiedniej wielkości zasobnika związane były z analizą funkcjonowania kompaktowego ogrzewacza CWU wyposażonego
w powietrzną pompę ciepła. Dolne źródło ciepła w pompie ciepła stanowiło zużyte powietrze wentylacyjne usuwane
z pomieszczeń. Powietrze, którego przepływ był wymuszony działaniem wentylatora, po ochłodzeniu w parowaczu pompy
ciepła, usuwane było na zewnątrz za pośrednictwem istniejących kanałów wentylacyjnych. Podstawowe parametry techniczne
rozpatrywanego podgrzewacza wynikały założenia możliwości zastąpienia nim stosowanych dotychczas w budownictwie
przepływowych podgrzewaczy gazowych. Obliczenia symulacyjne doboru objętości zbiornika do ciepłej wody przeprowadzono
w oparciu o harmonogramy rozbiorów ciepłej wody zamieszczone w normie PN-EN 16147:2011.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.