Zużycie wody podczas transmisji sportowych z meczów piłkarskich jako wyzwanie dla przedsiębiorstwa wodociągowego
Mirosław Szemla
  
Słowa kluczowe: wodociąg, straty wody, oglądalność, lean production, water supply

 
Streszczenie
W niniejszym artykule badano wpływ przebiegu transmisji sportowych na zużycie wody w systemie wodociągowym. Przyjęto
założenie , że duże zainteresowanie i wysoka oglądalność transmisji wywołuje ograniczenie czynności bytowych
mieszkańców i wywołuje zmniejszenie zapotrzebowania na wodę. Korelacja danych na wykresach wskazuje na wzajemną
zależność zużycia wody od oglądalności. Jest to szczególnie zauważalne w przerwach meczów oraz bezpośrednio po
jego zakończeniu. Analizą objęto 67 meczów piłkarskich rozegranych w okresie od 2012 do 2018 r . Szczegółowej analizie
poddano 47 meczów, dla których skorelowano dane z oglądalności z danymi z zużycia wody w czasie ich transmisji telewizyjnych.
Wybrane mecze piłkarskie miały ponad 5 mln widzów oraz ponad 40% udział w widowni telewizyjnej. Dla tych
meczy opracowano wykresy zużycia wody z systemu telemetrycznego GPW SA z największym systemem wodociągowym
w Polsce. Dla potwierdzenia zaobserwowanych spostrzeżeń analizowano również analogiczne dane gromadzone w innych
największych polskich przedsiębiorstwach wodociągowych a dotyczące tych samych transmisji. Dotyczy to czterech przypadków.
W każdym analizowanym przypadku zachodzi korelacja przebiegu transmisji meczu z ilością wody zużywanej
w całym systemie dystrybucyjnym. Na 10 minut przed meczem oglądalność znacznie rośnie a zużycie wody gwałtownie
maleje. Podczas pierwszej połowy meczu oglądalność rośnie a zużycie wody maleje. Na początku przerwy oglądalność
gwałtownie maleje a zużycie wody ekstremalnie szybko rośnie. W trakcie drugiej połowy oglądalność znacznie rośnie a zużycie
wody znacznie maleje. W dogrywkach utrzymuje się wysoka oglądalność i niskie zużycie wody. W transmisji rzutów
karnych oglądalność jest najwyższa a zużycie wody najniższe. Po meczu oglądalność gwałtownie maleje a zużycie wody
gwałtownie rośnie, po czym stopniowo maleje. Niezależnie od czasu rozgrywania zaobserwowano tzw. Szczyt sanitarny
jako skokowy wzrost zużycia wody oraz Wąwóz reklamowy w wykresie oglądalności. Z uwagi na silnie rosnące przepływy
w krótkim czasie rośnie ryzyko wystąpienia awarii oraz ryzyko utraty ciągłości dostaw. W trakcie transmisji sportowych
o dużym wskaźniku oglądalności, należy zapewnić możliwość nagłego wzrostu zapotrzebowania na wodę o min. 15%. tj.
o ponad 2000 m3/h dla dużych magistralnych systemów dystrybucji wody wyposażonych w sieć zbiorników wyrównawczych.
Dla innych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w systemach z mniejszą infrastrukturą należy zapewnić możliwość
wzrostu chwilowego zapotrzebowania od 50% do nawet 100% .
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.