Doświadczenia z wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa w MPWiK „Wodociągi Puławskie”
Aneta Mierzwa
Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Kamil Kępiński
Marian Kwietniewski
  
Słowa kluczowe: GIS, wodociągi i kanalizacja, system zarządzania
Streszczenie
W artykule przedstawiono doświadczenia zespołu wdrażającego i nadzorującego funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa (ZSZITP) w MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o.
w Puławach. Powyższy system został opracowany i wdrożony w ramach Projektu „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” realizowanego w Programie Operacyjnym
„Innowacyjna Gospodarka” w latach 2007–2013. Za wdrożenie i utrzymanie przedsięwzięcia odpowiedzialne jest MPWiK
w Puławach. Wdrożony system osiągnął gotowość i jest stale użytkowany od 30.12.2015 r.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.