Oczyszczalnie ścieków w technologii złóż obrotowych, jako alternatywa dla małych jednostek osadniczych oraz pojedynczych obiektów mieszkalnych
Krzysztof Falkowski
  
Słowa kluczowe: złoża obrotowe, złoża tarczowe, małe oczyszczalnie ścieków, biologiczne oczyszczalnie przydomowe

 
Streszczenie
Technologia złóż obrotowych stosowana jest na świecie od połowy XX wieku w biologicznych oczyszczalniach ścieków.
Mimo wielu korzyści płynących z jej stosowania, nie jest ona tak popularna w Polsce, jak układy z klasycznym napowietrzaniem
za pomocą dmuchaw i dyfuzorów. W niniejszym artykule opisano zasadę oraz podstawowe parametry pracy oczyszczalni
bazujących na przedmiotowej technologii. W dalszej części artykułu poruszono kwestie związane z efektywnością
pracy, oraz eksploatacją i serwisem urządzeń pracujących w technologii złóż obrotowych.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.