Stabilizacja osadów pochodzących z czyszczenia kanalizacji
Agata Sikorska
  
Słowa kluczowe: odpady komunalne, odpady z czyszczenia kanalizacji, samochody specjalistyczne do czyszczenia kanalizacji,
osady z czyszczenia kanalizacji, stabilizacja osadów, kruszywo wtórne
Streszczenie
W artykule przedstawiono kompleksowe rozwiązanie zagospodarowania mieszaniny odpadów pochodzących z czyszczenia
kanalizacji. Wyniki badań stabilizacji biologicznej, chemicznej i fizycznej ukazują drogi poszukiwań naukowych i przebieg
realizacji projektu wraz z wstępnymi badaniami i opisem algorytmu technologicznego. Biorąc pod uwagę wymogi
prawne, kwestie środowiskowe i bilans gospodarczy, opracowano metodę stabilizacji osadów mineralnych, która jest dobrym
rozwiązaniem dla małych i dużych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Zastosowanie tej metody przynosi korzyści
finansowe, jest rozwiązaniem długoterminowym oraz można ją łatwo dostosować do rosnących ilości odpadów
w przypadku rozwoju sieci. Odpad po stabilizacji staje się surowcem, do wtórnego zastosowania.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.