Jakość wykonawstwa nowo wybudowanych przewodów kanalizacyjnych z rur PVC na wybranym przykładzie
Andrzej Kuliczkowski
  
Słowa kluczowe: przewody kanalizacyjne, budowa, rury PVC, jakość, inspekcja CCTV

 
Streszczenie
Sformułowano wymagania stawiane nowo budowanym przewodom kanalizacyjnych z rur PVC. Zaproponowano metodykę
zestawiania nieprawidłowości i uszkodzeń występujących w przewodach kanalizacyjnych. Zamieszczono wyniki badań
przewodów kanalizacyjnych wykonanych z rur PVC w wybranej miejscowości. Ustalono zakres niezbędnych napraw. Załączono
dyskusję dotyczącą najistotniejszych problemów dotyczących poprawnego projektowania i wykonawstwa przewodów
kanalizacyjnych wykonanych z rur PVC.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.