Analiza działań prośrodowiskowych w wybranej gminie województwa świętokrzyskiego
Ida Syjud
Kamila Kucharczyk
Małgorzata Widłak
  
Słowa kluczowe: działania prośrodowiskowe, gospodarka odpadami, gospodarka wodna, edukacja ekologiczna

 
Streszczenie
Celem pracy była analiza i ocena działań prośrodowiskowych w gminie Piekoszów. W tym celu przeanalizowano Program Ochrony Środowiska dla gminy Piekoszów na lata 2016–2020 z perspektywą do 2025 roku z podaniem jego celów, zadań środowiskowych, finansowania i sposobu zarządzania. W ramach pracy przeanalizowano również aktualną sytuację gospodarki odpadami w gminie Piekoszów, zadania zrealizowane przez gminę z zakresu zasobów wodnych i gospodarki wodnej w 2017 r. oraz zaproponowano działania w zakresie edukacji ekologicznej.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.