Oczyszczanie ścieków pochodzących z przydomowej oczyszczalni z wykorzystaniem Chlorella vulgaris i Arthrospira platensis
Dawid Szwarc
Karolina Szwarc
Marcin Zieliński
  
Słowa kluczowe: mikroglony; cyjanobakterie; ścieki

 
Streszczenie
Przeprowadzone badania miały na celu określenie możliwości zastosowania ścieków pochodzących z przydomowej oczyszczalni do hodowli mikroglonów Chlorella vulgaris i cyjanobakterii Arthrospira platensis. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość zastosowania omawianych ścieków do hodowli mikroglonów Chlorella vulgaris i cyjanobakterii Arthrospira platensis. Związki biogenne zawarte w ściekach z powodzeniem były wykorzystywane przez glony i cyjanobakterie, co pozwoliło na ich skuteczne usunięcie. W przypadku Chlorella vulgaris dostarczenie ścieków bez dodatkowej suplementacji gwarantowało prowadzenie efektywnej hodowli. W przypadku cyjanobakterii Arthrospira platensis hodowla była możliwa jedynie z zastosowaniem suplementacji w postaci NaHCO3 oraz Na2CO3. Najwyższą efektywność usuwania zarówno związków azotu jak i fosforu uzyskano w hodowli Chlorella vulgaris, które wynosiły odpowiednio 98.5 ± 0.59% i 97.18 ± 0.76%.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.