Zapewnienie ciągłości pracy przedsiębiorstw wodociągowych podczas wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz konieczności wprowadzenia stanów nadzwyczajnych
Zbigniew Filip
  
Słowa kluczowe: reklamowanie, świadczenia rzeczowe, obrona cywilna

 
Streszczenie
Głównym zadaniem przedsiębiorstw wodociągowych jest zapewnienie dostawy wody do swoich kontrahentów. W czasie
pokoju wszystkie posiadane przez nie siły i środki (w tym kadra osobowa) skupione są na powyższym zadaniu. Jednakże,
podczas wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz wprowadzeniu jednego ze stanów nadzwyczajnych sytuacja
może diametralnie ulec zmianie, gdyż zdecydowana część pracowników (w szczególności mężczyzn) posiada przydziały
mobilizacyjne do Sił Zbrojnych i może pójść w kamasze. Równocześnie część posiadanego przez spółki sprzętu
i wyposażenia, na który został nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych na rzecz obrony może zostać przekazana dla
Sił Zbrojnych.
Aby uniknąć przedstawionych powyżej sytuacji kierownictwo spółki wodociągowej (której działalności wpływa na zapewnienie
bezpieczeństwa obywateli) powinno rozważyć możliwość reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby
wojskowej podległych pracowników oraz wystąpienie do jednostki samorządu terytorialnego, na której terenie prowadzi
swoją działalność z wnioskiem o nałożenie świadczeń rzeczowych na niezbędne urządzenia. Dodatkowym elementem zabezpieczenia
własnych zasobów ludzkich i sprzętowych do realizacji powierzonych zadań podczas wprowadzenia stanów
nadzwyczajnych jest utworzenie Zakładowych Formacji Obrony Cywilnej, które realizować będą zadania ochrony ludności,
ochrony zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, a jednocześnie umożliwią pozostawienie do dyspozycji spółki
zatrudnionych pracowników i posiadanego wyposażenia.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.