Analiza zmian nadciśnienia mieszanin gazowych w sieci niskiego ciśnienia w zależności od obciążenia i usytuowania w terenie
Jolanta Szoplik
Paulina Stelmasińska
  
Słowa kluczowe: sieć gazowa niskiego ciśnienia, obciążenie sieci, ciepło spalania, posadowienie sieci

 
Streszczenie
Analizowano wpływ obciążenia sieci gazowej, ciepła spalania mieszanin gazowych oraz usytuowania rurociągów sieci w terenie
na wielkość minimalnego nadciśnienia strumienia paliwa gazowego zasilającego sieć i rozkład nadciśnienia gazu
w sieci. Symulacje przepływu gazu w sieci wykonano w programie GasNet dla fragmentu rzeczywistej sieci gazowej niskiego
ciśnienia oraz rzeczywistych danych o obciążeniu sieci dla czterech przykładowych temperatur otoczenia. Na podstawie
obciążenia sieci gazowej gazem ziemnym o znanym cieple spalania (41.306 MJ/m3) oszacowano obciążenie sieci dla
mniejszej (34.0 MJ/m3) lub większej (45.424 MJ/m3) wartości ciepła spalania paliw gazowych transportowanych siecią.
Wykazano, że każdy z badanych parametrów wpływa wyraźnie na wielkość minimalnego nadciśnienia strumienia zasilającego
oraz rozkład nadciśnienia gazu w rurociągach sieci dlatego też powinny być brane pod uwagę przy modelowaniu
przepływu gazu w sieci.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.