Porównanie metod do wyznaczania przepływu obliczeniowego wody w obiektach przedszkolnych
Andrzej Jedlikowski
Iwona Franieczek
  
Słowa kluczowe: przedszkole, instalacje sanitarne, instalacje wodociągowe

 
Streszczenie

 
W artykule dokonano krótkiej charakterystyki wymagań sanitarnych dla obiektów przedszkolnych. Omówiono problemy
związane z określaniem przepływu obliczeniowego wody dla przedszkoli. Wykazano nieprawidłowości dotyczące przyjmowania
zależności funkcyjnych dla szkół. Ukazano przyjmowanie zbyt dużych średnic wodomierzy wynikające z zawyżonych
wartości przepływów obliczeniowych wody. Wykazano brak uaktualnienia powszechnie stosowanej w Polsce normy do
projektowania instalacji wodociągowych. Szczegółowo scharakteryzowano metody do wyznaczania sekundowego natężenia
przepływu wody. Przedstawiono autorską metodę obliczania przepływu wody opracowaną na podstawie wyników
pomiarów w obiektach przedszkolnych oraz wyników symulacji programu napisanego na podstawie modelu prognostycznego.
Omówiono wyniki obliczeń strumieni natężenia przepływu wody dla trzydziestu pięciu budynków przedszkolnych.
Dokonano analizy zmienności przepływów obliczeniowych uzyskanych za pomocą rozpatrywanych metod.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.