Piasek z oczyszczania ścieków – analiza problemu, możliwości odzysku i wykorzystania na przykładzie oczyszczalni ścieków w Poznaniu
Paulina Szulc
  

Słowa kluczowe:

oczyszczanie ścieków, piasek, zrównoważony rozwój

Streszczenie

Miejskie oczyszczalnie ścieków – w myśl idei zrównoważonego rozwoju – stają się tzw. zakładami odnowy wody i odzysku surowców, które pozwalają na zminimalizowanie śladu środowiskowego. Surowcem, który może zostać odzyskany już w początkowej fazie oczyszczania ścieków miejskich, jest piasek. Mimo powszechności zastosowania piaskowników okazuje się, że odzysk piasku prowadzony jest na poziomie niewystarczalnym, co generuje nie tylko dodatkowe koszty eksploatacyjne, ale także ogranicza możliwości zagospodarowania tegoż surowca. Maksymalizacja efektywności akumulacji zawiesiny mineralnej w ostatnich latach zaowocowała badaniami nad możliwością zaawansowanych metod zagospodarowania piasku z oczyszczania ścieków – z naciskiem na sektor budowlany. Na podstawie funkcjonowania wybranej oczyszczalni ścieków miejskich w Poznaniu przedstawiono najważniejsze problemy związane z prowadzeniem procesu odzysku piasku ze ścieków oraz nakreślono aspekty prawne związane z gospodarką tym odpadem. Bazowano na wynikach badań z okresu styczeń 2015 – luty 2018. W tym okresie dokonano modernizacji układu odzyku zawiesiny mineralnej podczas oczyszczania mechanicznego, co umożliwiło porównanie jego efektywności pod kątem jakościowym i ilościowym dla dwóch instalacji – bez wbudowanej płuczki piasku i z wykorzystaniem płuczki piasku zintegrowanej z separatorem.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.