Zastosowanie ultradźwięków w procesach przeróbki osadów ściekowych
Eliza Hawrylik
  

Słowa kluczowe:

ultradźwięki, osady ściekowe, sonifikacja

Streszczenie

Osady ściekowe są nieodłącznym produktem powstającym podczas procesu oczyszczania ścieków i pomimo poszukiwania coraz to lepszych rozwiązań nie udało się opracować bezosadowych procesów oczyszczania, ani technik pozwalających na eliminację osadów ściekowych ze środowiska. Liczne badania naukowe potwierdziły natomiast, że w procesach przeróbki osadów ściekowych z powodzeniem można stosować fale ultradźwiękowe. Artykuł jest przeglądowym zestawieniem najnowszych doniesień naukowych, dotyczących możliwości użytku ultradźwięków w procesach przetwarzania osadów ściekowych. Skupia się przede wszystkim na trzech sposobach ich zastosowania: kondycjonowaniu osadów ściekowych, prowadzącemu do ich odwodnienia, zastosowaniu pola ultradźwiękowego w polepszaniu sanitarnej jakości osadów ściekowych oraz wykorzystaniu osadu poddawanego działaniu ultradźwięków w procesach intensyfikujących fermentację, co skutkuje zwiększeniem produkcji biogazu.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.