Usuwanie w reaktorze typu Sequencing Batch Biofi lm Reactor (SBBR) azotu i fosforu ze ścieków pochodzących z bezglebowej uprawy pomidorów
Artur Mielcarek
Joanna Rodziewicz
Kamil Bryszewski
  

Słowa kluczowe:

ścieki szklarniowe, usuwanie fosforu i azotu, reaktor z przytwierdzoną biomasą

Streszczenie

Celem pracy było określenie efektywności usuwania związków azotu i fosforu w reaktorach typu SBBR (sequencing batch biofi lm reactor) oczyszczających ścieki pochodzące z bezglebowej uprawy pomidorów pod osłonami z zastosowaniem zewnętrznego źródła węgla organicznego. Ścieki zostały poddane oczyszczaniu w warunkach tlenowych, anoksyczno- -tlenowych oraz anoksycznych. Pierwszy etap badań polegał na oczyszczaniu ścieków szklarniowych bez zastosowania zewnętrznego źródła węgla. Uzyskana w ten sposób w reaktorze anoksycznym maksymalna efektywność usuwania związków azotu wynosiła 1,6% natomiast sprawność usuwania fosforu całkowitego 4,3%. W drugim etapie badań w celu podwyż- szenia sprawności oczyszczania ścieków dodano do nich zewnętrzne źródło węgla w postaci octanu sodu. Zastosownie zewnętrznego źródła węgla pozwoliło osiągnąć 81% sprawność usuwania azotu w reaktorze anoksycznym oraz 91% sprawność usuwania fosforu całkowitego w reaktorze tlenowym

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.