Koncepcja modernizacji wybranej pompowni ścieków
Dariusz Kowalski
Paweł Suchorab
  

Słowa kluczowe

pompownia ścieków, koszty pompowania, modernizacja

Streszczenie

W procesie projektowania systemów kanalizacji grawitacyjnej, niejednokrotnie występuje konieczność podniesienia zwierciadła ścieków do wyższego poziomu, umożliwiającego dalszy bezciśnieniowy transport ścieków. Koszty energii elektrycznej, generowane przez pompownie ścieków, stanowią znaczną część wydatków eksploatacyjnych ponoszonych przez operatora sieci. Szczególnie uciążliwe w eksploatacji mogą być pompownie zaprojektowane przed trzydziestu laty i wcześniej, zwymiarowane na dużo większy przepływ ścieków niż ma to miejsce obecnie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji modernizacji takiej przykładowej pompowni ścieków bytowo-gospodarczych. Analiza zasadności proponowanych zmian polegała na porówaniu wybranych parametrów stanu istniejacego, względem przewidywanej pracy pompowni po modernizacji. Były to: liczba włączeń pomp oraz koszt pompowania (dobowy i prognozowany roczny) generowany przez poszczególne pompy. Analizę przeprowadzono w oparciu o modele numeryczne (SWMM 5.1) badanej pompowni.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.