Analiza jakości wody w wybranym fragmencie miejskiej sieci wodociągowej
Beata Kowalska
Elżbieta Kuzioła
Magdalena Teper
  

Słowa kluczowe:

jakość wody; sieć wodociągowa; kalibracja modelu

Streszczenie

Jakość wody wodociągowej jest jednym z podstawowych zadań systemu dystrybucji. Analiza jakościowa w sieciach wodociągowych jest niezbędna. Czynniki wpływające na pogorszenie jakości wody związane są m. in. z chemiczną i biologiczną niestabilnością wody, tworzeniem się osadów na wewnętrznych ściankach rur, zmiennymi warunkami hydraulicznymi, awaryjnością sieci, wiekiem przewodów oraz materiałem z jakiego została ona wykonana. Stale powinno się kontrolować jakość wody, aby pozytywnie wpływała na zdrowie odbiorców i nie miała szkodliwych składników chemicznych i mikrobiologicznych. W celu usunięcia chorobotwórczych organizmów, stosuje się środki dezynfekujące, z których najbardziej popularną substancją jest chlor. W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy jakości wody w wybranym fragmencie sieci wodociągowej, przyjmując do jej oceny zmiany stężenia chloru. Model jakości wody został zbudowany w programie Epanet 2.0, na bazie modelu hydraulicznego uzyskanego z przedsiębiorstwa wodociągowego. Kalibrację modelu jakości wody przeprowadzono na podstawie wartości stężenia chloru w wybranych punktach, zlokalizowanych na sieci wodociągowej oraz współczynnika reakcji w masie wody, wyznaczonego podczas badań laboratoryjnych. Podczas analizy jakościowej zwrócono także uwagę na czas zatrzymania wody w sieci.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.