Wpływ warunków środowiskowych na temperaturę gazu w przyłączu gazomierza miechowego
Adrian Dudek
  

Słowa kluczowe:

przemysłowe gazomierze miechowe, przyłącze gazowe, nierozliczone ilości gazu, proces wymiany ciepła, wpływ warunków atmosferycznych na temperaturę gazu, temperatura gazu podczas pomiaru, temperatura rozliczeniowa, błędy rozliczeniowe

Streszczenie

W artykule omówiono proces wymiany ciepła w przyłączach przemysłowych gazomierzy miechowych i wpływ warunków atmosferycznych na ten proces. Proces wymiany ciepła pomiędzy temperaturą otoczenia a gazem w przyłączu gazomierzy miechowych jest silnie zależny od procesów przekazywania energii pomiędzy układami termodynamiczymi, którymi są przyłącze gazowe i jego otoczenie. W ramach przeprowadzonych badań, które są kontynuacją prac prowadzonych przez Zakład Metrologii Przepływów od ponad dwudziestu lat potwierdzono, że jednym z czynników wpływającym na temperaturę rozliczeniową jest rodzaj zastosowanego przyłącza gazowego, oraz jego konfiguracja.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.