Wpływ wartości kątów przyłączenia strumieni na nierównomierność przepływu wody do rurociągu-zbieracza
Vasyl V.Ivaniv
Volodymyr V.Cherniuk
  
Słowa kluczowe: rurociąg-zbieracz ciśnieniowy; kąt przyłączenia strumienia; nierównomierność przepływu cieczy

 
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań wpływu kąta przyłączenia strumienia β na nierównomierność
przepływu wody do rurociągu-zbieracza (RZ) ciśnieniowego na jego długości. Wewnętrzne średnice: badanego rurociągu-
-zbieracza – D = 20.18 mm; dysz wejściowych – d = 8.02 mm. Długość RZ wynosiła 2494 mm, w tym perforowana część
l = 1800 mm. Odległość między dyszami wejściowymi jest równa 180 mm. Wysokość ciśnienia wody na zewnątrz eksperymentalnnego
rurociągu zmieniano w zakresie od 500 do 2000 mm. Zbadano sześć RZ o D = 20.18 mm i d = 8.02 mm.
W pierwszych pięciu RZ dysze zostały zainstalowane przy tych samych kątach β na całej długości RZ, które są odpowiednio
równe 0°; 45°; 90°; 135° і 180°. W szóstym (kombinowanym RZ) dla pierwszych pięciu dysz β = 0°, dla pozostałych sześciu
β = 180°. Najmniejszą nierównomierność przepływu wody wzdłuż RZ uzyskano dla kombinowanego RZ.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.