Wyzwania dotyczące bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych
Andrzej Kuliczkowski
  

Słowa kluczowe: wodociągi, kanalizacja, techniki bezwykopowe, odnowa
Streszczenie Sformułowano aktualne krajowe wyzwania dotyczące problematyki bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Dotyczą one m.in. badań i  oceny stanu technicznego przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, planowania i projektowania ich bezwykopowej odnowy, kryteriów doboru i zasad stosowania tych technik, a także problematyki edukacyjnej. Wskazano także na wyzwania o wymiarze krajowym i międzynarodowym, dotyczące m.in. badań stanu technicznego eksploatowanych powłok rehabilitacyjnych, opracowywania klasyfi kacji uszkodzeń w nich obserwowanych czy podjęcia prac nad problematyką bezwykopowej rehabilitacji przewodów już wcześniej poddanych bezwykopowej  rehabilitacji. 

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.