Wpływ ultradźwięków na dezintegrację bakterii nitkowatych obecnych w osadzie czynnym
Eliza Hawrylik
  
Słowa kluczowe: bakterie nitkowate, ultradźwięki, dezintegracja 

 
Streszczenie Celem niniejszego artykułu było zbadanie wpływu ultradźwięków o niskiej częstotliwości na dezintegrację bakterii nitkowatych obecnych w osadzie czynnym. Do badań wykorzystano osad czynny oraz pianę pochodzące z Białostockiej Oczyszczalni Ścieków, które eksponowano na działanie ultradźwięków o częstotliwości 20 kHz, w zmiennym czasie sonifi kacji. Badania dowiodły, iż ultradźwięki wykazują skuteczne działanie w odniesieniu do badanych drobnoustrojów. 10-minutowe oddziaływanie ultradźwięków o częstotliwości 20 kHz na bakterie nitkowate obecne w badanych mediach spowodowało wyraźny spadek liczby tych bakterii oraz ich defragmentację. Otrzymane wyniki wskazują zatem na możliwość wykorzystania tej metody do dezintegracji bakterii nitkowatych w komunalnych oczyszczalniach ścieków
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.