Efektywność oczyszczania ścieków komunalnych z wykorzystaniem reakcji Fentona katalizowanej jonami Fe2+ i Fe3+
Agnieszka Juchniewicz
Dawid Szwarc
Karolina Szwarc
Marcin Dębowski
Marcin Zieliński
  
Słowa kluczowe: reakcja Fentona, proces pogłębionego utleniania

 
Streszczenie Ścieki bardzo często trudno unieszkodliwiać tradycyjnymi metodami oczyszczania. Układy pogłębionego utleniania wykorzystywane są jako samodzielne systemy powodujące wydajne oczyszczanie ścieków, lub jako część zintegrowanych technologii prowadzących do uzyskania wydajnego efektu końcowego. Celem badań było określenie sprawności usuwania związków organicznych ze ścieków komunalnych z zastosowaniem reakcji pogłębionego utleniania. Badania prowadzono w pięciu etapach, różniących się stosowanymi reagentami chemicznymi oraz dawkami. W doświadczeniu określono wpływ reakcji Fentona i jej wariantu polegającego na zastosowaniu jonów Fe3+ oraz samego H2O2, Fe2+, Fe3+ i dawek tych reagentów na sprawność usuwania związków węglowych. Najkorzystniejszy efekt oczyszczania, który wynosił 73.9±1.3% usuniętej wartości TOC uzyskano przy zastosowaniu 0.1 g Fe2+/dm3 oraz 2 g H2O2/dm3, natomiast najsłabsze efekty zanotowano przy zastosowaniu H2O2.. 
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.