Badania laboratoryjne nad rozkładem prędkości wokół głowicy szczelinowej stosowanej do ujmowania wody
Agata Pawłowska-Salach
Magdalena Herman
Michał Zielina
  

Słowa kluczowe: zaopatrzenie w wodę, ujęcia zatopione, rozkład

prędkości wlotowych, pomiar Dopplerowski

Streszczenie

celów komunalnych i przemysłowych. Szczególnie ważne jest

właściwe zaprojektowanie i użytkowanie obiektów ujmujących

eksploatowanych z relatywnie wysokimi wydajnościami, mogącymi

generować znaczne prędkości wlotowe w miejscach

bezpośredniego poboru wody. Wysokie prędkości wlotowe

stanowią duże zagrożenie dla bytowania ryb, w szczególności

młodych osobników. Stanowią także potencjalne źródło problemów

eksploatacyjnych związanych z wciąganiem dużych

ilości zanieczyszczeń zawieszonych w wodzie i unoszących

się na jej powierzchni. Duże powierzchnie wlotowe osłonięte

ekranami złożonymi z profi li z odpowiednio dobranymi prześwitami

pozwalają na uzyskanie dużych wydajności przy zachowaniu

relatywnie niskich prędkości wlotowych. Dodatkowo,

odpowiednio wąskie szczeliny pomiędzy profi lami pozwalają

na cedzenie wciąganej wody z elementów większych od

tych przyjętych prześwitów. Przykładem takiego rozwiązania

są głowice szczelinowe. Model takiej głowicy został zbudowany

i zastosowany w badaniach eksperymentalnych nad rozkładem

prędkości wlotowych wokół głowicy. Znaczące nierównomierności

wartości składowej normalnej wektora prędkości

wzdłuż powierzchni głowicy sugerują konieczność uwzględnienia

defl ektorów lub innych urządzeń pozwalających na ich

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.