Propozycja oceny alokacji objętości wody w zbiornikach wodociągowych w aspekcie niezawodności jej dostawy do odbiorców
Janusz Rak
Krzysztof Boryczko
  

Sieciowe zbiorniki wodociągowe pełnią rolę rezerwy na różnego

rodzaju zdarzenia niepożądane. Zaawansowane badania

naukowe wskazują miejsca ich rozlokowania w podsystemie

dystrybucji wody. W pracy przedstawiono metodę oceny alokacji

objętości wody wodociągowej w danej liczbie zbiorników.

Ma to istotne znaczenie w zwiększeniu bezpieczeństwa dostawy

wody do odbiorców w sytuacjach kryzysowych. Bezwymiarowe

wskaźniki stopnia alokacji objętości wody ,w sieciowych

zbiornikach wodociągowych, pozwala na porównanie dowolnej

wielkości systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. O stopniu

alokacji objętości wody wodociągowej w PsDyW decydują

trzy czynniki: udział objętości wody w PsGrW, w odniesieniu do

zapotrzebowania maksymalnego dobowego, liczba SZbW, równomierność

rozkładu objętości wody w poszczególnych SZbW.

Alokacja objętości wody w SZbW ma szczególnie pozytywne

znaczenie w sytuacjach kryzysowych, związanych z trudnościami

dostawy wody wodociągowej do aglomeracji miejsko-przemysłowych.

W tym względzie można stwierdzić, że pełnią one

rolę rezerwy ślizgowej w SZbW.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.